Lucius Annaeus Seneca – Een Moralist ?

Lucius Annaeus Seneca was een Romeinse schrijver en filosoof. Hij verdiepte zich in de details van de stoïsche filosofie. Lucius staat ook bekend als Seneca de jongere omdat zijn vader Seneca de oudere heette. Zijn vader was een bekende redenaar. Seneca was geboren in Cordoba, Spanje en had twee broers.

Op jonge leeftijd vertrok hij naar Rome om zich te specialiseren in de stoïsche filosofie. Door zijn kennis van de stoïsche filosofie bouwde hij in Rome een mooie carrière op. Hij kende ook de Latijnse dichters goed en vandaar dat hij in Latijns schreef. Zijn gezondheid was slecht en hij leed aan astma. Dat was misschien de reden waarom hij de stad verliet en naar Egypte verhuisde.

Op instigatie van Messalina was hij verbannen naar Corsica terug te keren. Corsica was toen een Romeinse provincie. Destijds schreef hij vaak open brieven aan Polybius die invloed bij Keizer Claudius had. De verbanning duurde van 41-48 en hij werd teruggeroepen om een belangrijke rol in de politiek te komen spelen. Hij was ervan overtuigd dat hij een goede invloed kan hebben. In de eerste jaren lukte het maar daarna kwam de telleurstelling van Nero die veel gruwelijke dingen deed. Seneca trok zich terug uit het politieke leven om te ontsnappen aan Nero’s waanzin. Hij werd gedwogen.

Hij was echt bekend omdat hij de stoïsche filosofie goed kende. Hij citeerde vaak het werk van Cicero en andere dichters. Hij kende geen systeem en daardoor had hij ontzettende mogelijkheden om zijn kennis uit te breiden. Hij had ook veel literaire ambitie. Hij was zich zeer bewust van zijn woordkeuze. Zijn werk overschreed alle grenzen en soms werd hij gekarakteriseerd als moralist.

Seneca schreef vaak over de natuur, gezondheid en allerlei andere zaken. In zijn zesde brief aan Lucius benadrukte hij de waarde van vriendschap en hoe wij als mensen er veel belang voor moeten stellen. Over geneeskunde schreef hij dat, we om ons te kunnen genezen, ons niet mogen laten leiden door emoties. “Een mens moet de vrijheid behouden om zelf te kunnen beslissen wat hij doet” aldus hij. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij dikwijls over goden. Seneca probeerde de stoïsche filosofie in de praktijk te brengen. Zijn werk kan onderverdeeld worden in proza, poëzie en satire. Alhoewel veel van zijn werk is verloren gegaan, is Seneca altijd veel gelezen.

Er zijn niet veel gelijkenissen tussen hem en ik maar veel van zijn werk spreekt mij erg aan. Ik ben me zeer bewust van mijn woordkeuze en taalgebruik en daar lette hij  meestal ook goed op. Net als ik, toonde hij er veel literaire ambities voor. Het is uiteraard te hoog gegrepen als ik zeg dat ik hem ga opvolgen maar hij blijft voor mij qua literatuur een inspiratie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s